ดาวน์โหลด The Ultimate Guide for PDPA eBook

ดาวน์โหลด The Ultimate Guide for PDPA eBook สำหรับการสร้างมาตรการทางเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยี Microsoft 365 และ Microsoft Azure ประกอบกับแผนการทำงาน PDPA ในองค์กร 👉 http://bit.ly/ebookmisopdpa กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (Thailand Personal Data Protection-PDPA) จะมีผลบังคับใช้อย่างปกติในวันที่ 1 มิถุนายน นี้ องค์กรจำเป็นต้องมีมารตรการทางด้านเทคนิคและมาตรการการจัดการองค์กรที่เหมาะสม ทั้งส่วนที่อธิบายการใช้ข้อมูลได้ตามฐานกฎหมาย และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เทคโนโลยีของ Microsoft ทั้ง Microsoft 365 และ Microsoft Azure สามารถช่วยองค์กรให้ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนการจัดการป้องกันข้อมูลและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ The Ultimate Guide for PDPA eBook นี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการสร้างมาตรการทางเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยี Microsoft 365 และ Microsoft...

Microsoft 365 Business Premium โซลูชันหนึ่งเดียวในการดำเนินธุรกิจของคุณอย่างปลอดภัยได้จากท...

Microsoft 365 Business Premium มาพร้อมคุณสมบัติต่าง ๆ เพื่อตอบรับ Cybersecurity ปฏิบัติตามกรอบ NIST Cybersecurity Framework, ISO/27001 และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)  Microsoft 365 Business Premium รวมแอป Office ที่ดีที่สุดเข้ากับบริการ Cloud ที่มีประสิทธิภาพพร้อมการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมซึ่งจะช่วยปกป้องธุรกิจของคุณจากภัยคุกคามไซเบอร์ขั้นสูง ทั้ง Azure Active Directory Premium, Microsoft Information Protection, Microsoft Intune, Microsoft Defender for Office 365, Microsoft Defender for Business ติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูล ได้ทาง Facebook Messenger https://m.me/misocoth อีเมล [email protected] หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มติดต่อกลับได้ที่ https://bit.ly/contactmiso MISO คือพาร์ตเนอร์ของ Microsoft ที่ได้รับการรับรองในสถานะ Certified Gold Partner...

Modernform Tower, 17th Fl.
699 Srinakarin Road
Phattanakan, Suan Luang
Bangkok 10250
Thailand

Chamchuri Square, 24th Fl.
319 Phayathai Road
Pathumwan,
Bangkok 10330

© 2022 MISO DIGITAL.
All rights reserved.

About Us

Company

Contact Us

Careers

Follow Us


MISO Digital

We have changed our name to MISO Digital Co., Ltd. | บริษัท เอ็มไอเอสโอ ดิจิทัล จำกัด

Registration 01055 4606 0190