งาน webinar Better Together Protection with Microsoft 365 Defender & Microsoft Sentinel
Webinar: Better Together Protection with Microsoft 365 Defender & Microsoft Sentinel

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทุกวันพฤติกรรมการทำงานและนโยบายการทำงานขององค์กรก็เปลี่ยนแปลงไป พนักงานไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ องค์กรจึงต้องมองหาการป้องกันแบบใหม่ที่ช่วยเสริมเกาะป้องกันภัยคุกคามใหม่นี้ MISO ขอเชิญ ผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบไอที เข้าร่วมงานรับฟัง Better Together Protection with Microsoft 365 Defender & Microsoft Sentinel โดยจะพูดคุยถึงการทำงานร่วมกันของ Microsoft Defender และ Microsoft Sentinel เพื่อใช้ในการตรวจหาและจัดการภัยคุกคาม ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถที่จะตอบสนองต่อ ภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก MISO มานำเสนอและให้ความรู้กับทุกท่าน วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2023 เวลา 1400-1500 สัมมนาออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ลงทะเบียนได้ที่  https://bit.ly/misoazure170323 Agenda 2.05pm Welcome Keynote & Introduction2.10pm Case Study: Phishing attack2.25pm Explore Microsoft Defender &...

Modernform Tower, 17th Fl.
699 Srinakarin Road
Phattanakan, Suan Luang
Bangkok 10250
Thailand

Chamchuri Square, 24th Fl.
319 Phayathai Road
Pathumwan,
Bangkok 10330

© 2022 MISO DIGITAL.
All rights reserved.

About Us

Company

Contact Us

Careers

Follow Us


MISO Digital

We have changed our name to MISO Digital Co., Ltd. | บริษัท เอ็มไอเอสโอ ดิจิทัล จำกัด

Registration 01055 4606 0190