ดาวน์โหลด The Ultimate Guide for PDPA eBook สำหรับการสร้างมาตรการทางเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยี Microsoft 365 และ Microsoft Azure ประกอบกับแผนการทำงาน PDPA ในองค์กร 👉 http://bit.ly/ebookmisopdpa

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (Thailand Personal Data Protection-PDPA) จะมีผลบังคับใช้อย่างปกติในวันที่ 1 มิถุนายน นี้ องค์กรจำเป็นต้องมีมารตรการทางด้านเทคนิคและมาตรการการจัดการองค์กรที่เหมาะสม ทั้งส่วนที่อธิบายการใช้ข้อมูลได้ตามฐานกฎหมาย และมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เทคโนโลยีของ Microsoft ทั้ง Microsoft 365 และ Microsoft Azure สามารถช่วยองค์กรให้ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนการจัดการป้องกันข้อมูลและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

The Ultimate Guide for PDPA eBook นี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับการสร้างมาตรการทางเทคนิคต่าง ๆ ที่เหมาะสม โดยใช้เทคโนโลยี Microsoft 365 และ Microsoft Azure โดยสามารถใช้ประกอบกับแผนการทำงาน PDPA ในองค์กรไปพร้อมกัน

ดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/ebookmisopdpa

สำหรับองค์กรที่ต้องการความช่วยเหลือในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) สามารถติดต่อ MISO ได้ทาง Facebook Messenger https://m.me/misocoth และอีเมล cloudexperts@miso.co.th

Related Post

Modernform Tower, 17th Fl.
699 Srinakarin Road
Phattanakan, Suan Luang
Bangkok 10250
Thailand

Chamchuri Square, 24th Fl.
319 Phayathai Road
Pathumwan,
Bangkok 10330

© 2022 MISO DIGITAL.
All rights reserved.

About Us

Company

Contact Us

Careers

Follow Us


MISO Digital

We have changed our name to MISO Digital Co., Ltd. | บริษัท เอ็มไอเอสโอ ดิจิทัล จำกัด

Registration 01055 4606 0190