งานสัมมนาออนไลน์ Power up your business with Azure OpenAI
Webinar: Power up your business with Azure OpenAI

MISO (มิโซะ) ขอเชิญผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบไอทีที่สนใจใช้งาน ChatGPT และ Azure OpenAI เข้าร่วมงาน Power up your business with Azure OpenAI โดยเราจะสาธิต การสร้าง Chatbot ที่สามารถตอบคำถามเฉพาะในแต่ละองค์กรเพื่อช่วยพัฒนาการสื่อสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในงานเราจะพาท่านเข้าสู่โลกของ ChatGPT, Azure OpenAI Service และ Cognitive Search ข้อมูลที่ท่านจะได้รับในสัมมนานี้:✅ความรู้เกี่ยวกับ ChatGPT และความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ✅วิธีใช้ Azure OpenAI Service เพื่อสร้าง Chatbot ที่เป็นเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพ✅การใช้งาน Cognitive Search เพื่อดึงข้อมูลและสืบค้นข้อมูลองค์กรให้ Chatbot สามารถตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2023 เวลา 1400-1530  สัมมนาออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/misoazai210723   Agenda 02:05pm:...

Modernform Tower, 17th Fl.
699 Srinakarin Road
Phattanakan, Suan Luang
Bangkok 10250
Thailand

Chamchuri Square, 24th Fl.
319 Phayathai Road
Pathumwan,
Bangkok 10330

© 2022 MISO DIGITAL.
All rights reserved.

About Us

Company

Contact Us

Careers

Follow Us


MISO Digital

We have changed our name to MISO Digital Co., Ltd. | บริษัท เอ็มไอเอสโอ ดิจิทัล จำกัด

Registration 01055 4606 0190