ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Azure resource โดยเริ่มต้นจากพื้นฐานของ resources, resource groups, subscription และ azure resource manager (ARM) และการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง Azure resource เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน Azure

What is an Azure resource?

Azure Resource คือสิ่งที่ใช้ในการจัดการคลาวด์ของ Azure ประกอบด้วยแอปพลิเคชันหรือบริการที่สามารถจัดการได้ด้วย Azure Resource Manager ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการ infrastructure ของ Azure ด้วยรูปแบบการจัดการที่เป็นกลางและเรียกใช้ได้ผ่าน API ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ Resource ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และสามารถปรับเปลี่ยนและปรับแต่งโครงสร้างคลาวด์ได้ตามต้องการของธุรกิจหรือองค์กร โดย Azure Resource อาจเป็นทั้งเครื่องมือ (tools) และแอปพลิเคชัน (applications) เช่น ฐานข้อมูล (database), บริการประมวลผล (compute), เครื่องเสมือน Virtual machines, เครือข่ายเสมือน (virtual networks) และอื่น ๆ

What is an Azure resource group?

เป็นกลุ่มของ Azure Resources ที่เกี่ยวข้องกัน โดยสามารถจัดการร่วมกันได้ในระดับเดียวกัน หรือกล่าวได้ว่าเป็นการจัดเก็บและจัดการกลุ่มของ Azure Resources โดยที่คุณสามารถดำเนินการแก้ไข จัดการ หรือดูสถานะของทุก Resource ในกลุ่มได้อย่างสะดวก โดยสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Azure Resource Group ได้แก่ การจัดการสิทธิ์เข้าถึง Resource ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน การกำหนดและเชื่อมโยง Tag เพื่อการจัดการที่สะดวกขึ้น และอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้การจัดการ Resource ใน Azure ให้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เราสามารถรวม Azure Resource ที่อยู่ใน Subscription ที่แตกต่างกันไปยัง Resource Group เดียวกันได้ ด้วยเหตุนี้ Azure Resource Group ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการกลุ่มของ Resource ที่อยู่ใน Subscription ที่แตกต่างกันได้ โดยเมื่อคุณสร้าง Resource Group คุณสามารถเลือกสร้าง Resource จาก Subscription ที่ต่างกันได้โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ อย่างไรก็ตาม การรวม Resource ที่อยู่ใน Subscription ที่แตกต่างกันเข้าไว้ใน Resource Group เดียวกันอาจทำให้ยุ่งยากขึ้นในการจัดการและทำให้เกิดความสับสน ดังนั้นเราควรพิจารณาเลือกใช้ Resource Group ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และโครงสร้างที่ต้องการจัดการ

What is an Azure subscription?

Azure Subscription คือบริการของ Microsoft Azure ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและใช้งานบริการต่าง ๆ ของ Azure ได้ เช่น การสร้าง Virtual Machine, การสร้างฐานข้อมูล, การจัดการเครือข่าย และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย โดย Subscription จะมีค่าใช้จ่ายตามแพลนที่ผู้ใช้งานเลือกไว้ เช่น PAYG, Saving Plan และ Reserve Instance โดยสามารถเลือกใช้งานบริการต่าง ๆ ของ Azure ได้ตามต้องการ โดยการจ่ายเงินจะเป็นรายเดือน หรือจ่ายล่วงหน้า โดยสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนและประเภทของบริการได้ตามความต้องการ ในแต่ละ Subscription จะมีขีดจำกัดของการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามแพลนที่ผู้ใช้งานได้เลือกไว้

What is Azure Resource Manager?

Azure Resource Manager (ARM) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการและจัดเก็บ Azure resources โดยทำให้ผู้ใช้งานสามารถสร้าง อัปเดต และลบ resources ต่าง ๆ ได้ในแนวทางเดียวกัน สามารถจัดการทั้ง Azure virtual machines, storage accounts, virtual networks, and application gateways ได้ใน Azure Resource Manager ซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการจัดการและดูแลรักษา infrastructure ของ Azure ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงและจัดการกับ resources ได้อย่างง่ายดายขึ้น

ARM Template หรือ Azure Resource Manager Template เป็นไฟล์ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างและจัดการ Azure resources โดยใช้ Azure Resource Manager (ARM) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดการและจัดเก็บ Azure resources ต่างๆ ใน Azure Portal หรือผ่านทางโปรแกรม Azure PowerShell, Azure CLI หรือ Azure SDKs

ARM Template เป็นไฟล์ในรูปแบบของ JSON ที่ใช้ในการระบุข้อมูลการกำหนดค่าและการสร้าง resources ต่างๆ ใน Azure เช่น virtual machines, storage accounts, virtual networks, application gateways และอื่นๆ โดยการใช้ ARM Template จะช่วยลดเวลาในการสร้างและจัดการ resources แต่ละตัวโดยไม่ต้องสร้าง resource แต่ละตัวอย่างละเอียด และยังช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียกใช้งานโค้ดและ Template ของ Azure ได้อย่างง่ายดาย

ARM Template ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ เช่น resources, parameters, variables, functions และ outputs ซึ่งสามารถกำหนดค่าและตั้งค่าการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น และยังสามารถเรียกใช้งานในการจัดการและดูแลรักษา infrastructure ของ Azure ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกสบาย

What are Azure Management Groups?

Azure Management Groups เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการและควบคุม resource ของ Azure แบบเป็นกลุ่ม โดยสามารถจัดเรียงและจัดกลุ่ม Resource เข้าด้วยกันได้ตามโครงสร้างองค์กรและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร

การใช้ Azure Management Groups จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการและควบคุม resource ของ Azure ในขอบเขตที่กว้างขึ้น โดยไม่ต้องทำซ้ำกันในแต่ละ subscription ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่วนใหญ่ขององค์กรเจอและเสียเวลาในการจัดการและดูแลรักษา

การใช้ Azure Management Groups จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดและกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรให้กับผู้ใช้ในกลุ่มเดียวกันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยลดเวลาในการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายและการดำเนินงานต่างๆ ด้วยการทำงานแบบเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการจัดการและควบคุมระบบของ Azure ในองค์กรของคุณ

การจัดการสิทธิ์เข้าถึง Azure resource

การจัดการสิทธิ์เข้าถึง Resource บน Azure สามารถทำได้ผ่านการใช้งาน Azure Active Directory (Azure AD) และ Azure Role-Based Access Control (Azure RBAC) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการจัดการสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้ใน Azure โดยเฉพาะ

Azure Active Directory (Azure AD) เป็นบริการบน Cloud ของ Microsoft ที่ใช้สำหรับการจัดการตัวตนและการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับ Azure Resource และบริการอื่นๆ บน Cloud ของ Microsoft ได้

Azure Role-Based Access Control (Azure RBAC) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการกำหนดและจัดการสิทธิ์การเข้าถึง Resource ของ Azure โดยใช้ Role ที่ถูกกำหนดไว้ ซึ่งสามารถกำหนดได้ตามแต่ละสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ บน Azure เช่น Virtual Machine, Storage Account, Database และอื่นๆ

การใช้งาน Azure AD และ Azure RBAC ในการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง Resource บน Azure จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดและจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละอย่างให้กับผู้ใช้ในระดับต่างๆ ได้ตามการทำงานและภารกิจของพวกเขา อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Microsoft Azure หรือข้อมูลอื่นๆ ของ Microsoft ได้ที่ MISO Digital

Related Post

Modernform Tower, 17th Fl.
699 Srinakarin Road
Phattanakan, Suan Luang
Bangkok 10250
Thailand

Chamchuri Square, 24th Fl.
319 Phayathai Road
Pathumwan,
Bangkok 10330

© 2022 MISO DIGITAL.
All rights reserved.

About Us

Company

Contact Us

Careers

Follow Us


MISO Digital

We have changed our name to MISO Digital Co., Ltd. | บริษัท เอ็มไอเอสโอ ดิจิทัล จำกัด

Registration 01055 4606 0190